Crossref Citations

1. Pre-Digested Protein Enteral Nutritional Supplementation Enhances Recovery of CD4+ T Cells and Repair of Intestinal Barrier in HIV-Infected Immunological Non-Responders
Shi-Tao Geng, Jian-Bo Zhang, Yue-Xin Wang, Yu Xu, Danfeng Lu, Zunyue Zhang, Ju Gao, Kun-Hua Wang, Yi-Qun Kuang
Frontiers in Immunology  vol: 12  year: 2021  
doi: 10.3389/fimmu.2021.757935