Crossref Citations

1. Lokal Anestezi Altında ve Genel Anestezi Altında Sünnet Yapılan Çocukların Ailelerinin Anksiyete Durumlarının Karşılaştırılması
Sezgin OKCELİK, Halil KIZILÖZ, Niyazi Özgür KURUL, Cumhur YESİLDAL, Muhammed Cihan TEMEL
Yeni Üroloji Dergisi  year: 2020  
doi: 10.33719/yud.743000